Zorgboerderij
De Groenen ‘Of

Een boerderijk aan zorg

Het centrale doel van zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg is mensen met een beperking te ondersteunen bij het zo goed mogelijk en zo zelfstandig mogelijk vormgeven aan hun leven. De individuele persoon en de beoogde kwaliteit van diens bestaan zijn vertrekpunt voor het vormgeven van zorg en ondersteuning.

Mensen met een beperking zijn burgers als ieder ander. Zij verdienen dezelfde kansen op een kwalitatief goed bestaan als mensen zonder beperking. Een kwalitatief goed bestaan betreft voor mensen met een beperking dezelfde soort zaken als voor elke burger, zoals gewaardeerd worden om wie je bent, zeggenschap hebben over je leven, vrienden hebben, deel hebben aan wat er in je omgeving gebeurt, van betekenis zijn voor andesren, bijdragen aan de samenleving. Deel uitmaken van de samenleving moet
vanzelfsprekend zijn in het denken en handelen. Ook mensen met een beperking willen een leven leiden dat past bij hun mogelijkheden, wensen en ambities (gewoon, wat kan). Daarbij hebben zij in mindere of meerdere mate zorg en ondersteuning nodig (speciaal waar nodig). Mensen moeten een beroep kunnen doen op verschillende ondersteuningsbronnen.

Onze dieren

Kookgroep
Dinsdag 15:00 - 19:00
Uitjes
Jaarlijks
Vaak hebben we uitjes waar we leuke dingen gaan doen naar bijvoorbeeld naar de vogel, de beekse bergen, kamp, of gaan we lekker uit eten met kerst.
Onze schapen
Onze dieren