Zorgboerderij
De Groenen ‘Of

Een boerderijk aan zorg

Zorgboerderij de Groenen ‘Of is in 2007 opgezet door Nancy van den Brande. In de afgelopen jaren is de zorgboerderij gegroeid in aantal deelnemers en zorgverleners. Het team bestaat nu uit zes zorgverleners die samen zorgen voor circa twintig cliënten.

De zorgboerderij is vanaf 2017 aangesloten bij de stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid. Aangesloten zorgboeren worden erkend als aanbieder van kwalitatieve zorg. Hier wordt maatwerk geleverd aan iedereen die met een hulpvraag naar de zorgboerderij komt. SZZ is daarbij een sterke samenwerkingspartner voor gemeenten, zorgverzekeraars en andere zorgprofessionals (Samenwerkende Zorgboeren Zuid, 2018).

Onze visie

Onze Missie & Visie van de boerderij

Onze missie en visie komt voort uit verschillende theorieën. Zo werken wij vanuit het krachtgericht werken. In de begeleiding gaan we uit van wat de deelnemers wél kunnen. We focussen op de kwaliteiten in plaats van de beperking. Iedereen heeft zijn eigen talenten en die laten we naar boven komen op de boerderij.

Daarnaast werken de begeleiders vanuit ‘Gentle teaching. Dit betekent dat er wordt gefocust op het ontwikkelen van een veilige en liefdevolle relatie. Daarmee leren en voelen de cliënten dat ze worden ondersteund door de begeleiders in plaats van het gevoel te krijgen afgewezen, overheerst of tegengewerkt te worden. Als we jou goed kennen, begrijpen we je veel beter. Zo kunnen wij jou beter ondersteunen en helpen om zoveel mogelijk uit het leven te halen.

De maatschappelijke opdracht van de organisatie is het bieden van hoogwaardige zorg in de groene ruimte waarbij het welzijn van de cliënt centraal staat en de medezeggenschap van cliënten optimaal is georganiseerd (Samenwerkende Zorgboeren Zuid, 2018)

Goede kwaliteit van zorg

Erkend en gecertificeerd door FLZ, GD en SBB

Uitganspunten

Het centrale doel van zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg is mensen met een beperking te ondersteunen bij het zo goed mogelijk en zo zelfstandig mogelijk vormgeven aan hun leven. De individuele persoon en de beoogde kwaliteit van diens bestaan zijn vertrekpunt voor het vormgeven van zorg en ondersteuning. De kwaliteit van zorg en ondersteuning wordt bepaald door de mate waarin de gemaakte zorgafspraken gehaald
worden. Dit vertaalt zich in twee uitgangspunten die voortvloeien uit de hiervoor geschetste visie op kwaliteit van de professionele zorg en ondersteuning in de gehandicaptensector:

1.  Zorg en ondersteuning zijn gericht op het bevorderen dan wel in stand houden van de kwaliteit van het bestaan van mensen met een beperking. 

2. Eigen regie van mensen met een beperking is een centrale waarde in zorg en ondersteuning.

Stage of
Werken bij ons?

Erkend en gecertificeerd FLZ GD SBB

Dat Kan! Wij doen Stagebegeleiding (alle niveau’s) (aangesloten sbb, kalibrus, stage)